Teatr 40 serc

Projekt dofinansowany ze środków programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Logo Logo Logo

Teatr 40 serc to teatr Wyjątkowy. W jego skład wchodzą uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej CARITAS w Rumi. Trzon grupy to osoby na co dzień odbywające swoją rehabilitację społeczno – zawodową w pracowni teatralnej. Jednakże każdy z 40 uczestników WTZ ma w nim swój udział.
Aktorami Teatru 40 serc są osoby z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Poprzez aktorstwo mogą wyrażać siebie. Swoje uczucia; emocje, których ekspresja na co dzień sprawia trudność.
Poprzez teatr nasi aktorzy przełamują wiele barier aby ukazać piękno człowieczeństwa i godność każdego człowieka.

Projekt dofinansowany ze środków programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Logo